Odjíždíte za prací či studiem do zahraničí? Plánujete svatbu mimo ČR? Ověřte si, které dokumenty potřebujete mít s sebou přeložené. S potřebnými náležitostmi Vám rádi poradíme a vyhotovíme pro Vás soudní i běžný překlad.

Soudní, nebo obyčejný překlad?

Potřebujete přeložit dokumenty a nejste si jistí rozdílem mezi soudním a nesoudním překladem? Pokud dokládáte překlad na úřad nebo jiné instituci, velmi pravděpodobně budete potřebovat překlad soudní.

Soudně se nejčastěji překládají tyto dokumenty:

Doklady o vzdělání:

 • Výuční listy
 • Maturitní vysvědčení
 • Vysokoškolské diplomy
 • Odborné certifikáty

Doklady pro nového zaměstnavatele:

 • Rodný list
 • Výpis z rejstříků trestů
 • Výpis ze zdravotní dokumentace
 • Doklad o výživném

Ostatní:

 • Oddací list
 • Doklad o způsobilosti k manželství
 • Dokumenty o finančních zárukách
 • Smlouvy
 • Bankovní výpisy
 • Plné moci
 • Rozsudky soudu

Co je soudní překlad?

Soudní překlad je vždy proveden profesionálním překladatelem, který je jmenován soudem a je držitelem „kulatého razítka“.

Soudní překlad musí být vždy spojen s originálem, či jeho notářskou kopií a je opatřený překladatelskou doložkou, ve které překladatel prohlašuje, že je zplnomocněn k přeložení tohoto dokumentu. Obvykle je svázán šňůrkou v barvách dané země.

Běžné překlady jsou rovněž vyhotoveny profesionálním překladatelem, neobsahují ale žádné doložky a poslat Vám je můžeme i elektronicky.

Originál, či kopie?

Soudní překlad je vždy potřeba s něčím svázat a nezáleží, jestli je to originál, či notářská kopie. Pro instituci, kam překlad dokládáte (pokud není výslovně uvedeno jinak) v tom obvykle rozdíl není, pro Vás by to však rozdíl být mohl! Úřady ani jiné instituce dodané dokumenty zpravidla nevrací, mohlo by se Vám tak stát, že například Vámi zaslaný rodný list s překladem už nikdy nemusíte získat zpět! Pokud není platnost dokumentu časově omezená (jako například u Výpisu z rejstříku testů, či lékařských posudků a podobně), je vždy dobré je nechat svázat s notářskou kopií a originál si uchovat.

Co je notářská kopie a jak jí získat?

Notářsky ověřená kopie je opis originálního dokumentu opatřená razítkem a podpisem notáře. Notář stvrzuje, že kopie odpovídá originálnímu dokumentu a nabývá stejné právní platnosti. Ověřenou kopii můžete získat u notáře, na poště, na Czech Pointu a tuto službu Vám můžeme zajistit i my.

Je libo apostilu?

Častým kamenem úrazu je také apostilizace. Tu je nutné zajistit v případě, že daná země nemá s Českou republikou uzavřenou mezinárodní dohodu o osvobození od ověřování pravosti dokumentů (dohodu o soudních překladech). A pozor! Apostilou se opatřuje jak samotný dokument (originál), tak i jeho ověřený překlad.

V kterých zemích můžete apostilu potřebovat:

Země EU:

 • Dánsko
 • Estonsko
 • Finsko
 • Irsko
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Lucembursko
 • Malta
 • Německo
 • Nizozemsko
 • Švédsko

Země mimo Evropskou unii:

 • Velká Británie
 • USA
 • Turecko
 • Japonsko
 • Norsko
 • Nový Zéland
 • Brazílie
 • Austrálie
 • a jiné

Pokud si něčím nejste jisti, doporučujeme předem si u příslušné instituce ověřit, jaký dokument a jakým způsobem je potřeba přeložit. A samozřejmě poptejte Překladex – s námi se vždy domluvíte!

Kontakt

Provozní doba po–pá 8:30–17:30

Překladex s.r.o.
Revoluční 724/7 – 4. patro
110 00  Praha 1

IČ: 09167072
DIČ: CZ09167072

Rychlá poptávka


  Údaje označené * jsou povinné.
  Vyplněním údajů a odesláním formuláře souhlasíte s jejich zpracováním a uchováním společností Překladex s.r.o.