Nejčastější dotazy

CAT nástroje

Softwarové překladatelské nástroje. Anglická zkratka CAT znamená computer-aided translation nebo computer-assisted translation. V češtině se používá označení počítačem podporovaný překlad nebo překlad podporovaný počítačem. Software užívaný k takovém překladu se nazývá CAT nástroj neboli CAT tool.

CAT nástroje představují užitečné profesionální programy pro zpracování rozsáhlých textů s vyšší mírou opakování, lokalizaci software nebo internetových stránek. Právě díky těmto nástrojům už nikdy nebudete muset překládat stejnou větu dvakrát.

Tyto programy nabízejí kromě elektronického slovníku a automatické kontroly pravopisu a gramatiky zejména speciální překladatelské funkce: překladovou paměť (translation memory) a terminologickou databázi (terminology database), které zajistí jednotnou terminologii i ve velmi obsáhlém textu.

Formáty

Překlady přijímáme v mnoha formátech, přičemž u všech editovatelných souborů zachováváme formátování originálu. U needitovatelných zdrojů (tištěné podklady, skeny) formátování maximálně přibližujeme vzhledu originálu (s výjimkou textů, kdy grafická úprava není podstatná).

GDPR

Důsledně dodržujeme pravidla ochrany osobních údajů.
Pravidla zpracování osobních údajů ke stažení (GDPR)

Normostrana

Rozsah překladu zpravidla měříme na normostrany. Jedna normostrana má 1800 znaků včetně mezer (cca 250 slov). Cena překladu se počítá z počtu normostran výsledného textu zaokrouhleného nahoru na půlstrany. U soudních/ověřených překladů se cena odvozuje podle počtu celých normostran včetně započatých. Je třeba počítat, že rozsah textu po překladu mírně naroste, obvykle o cca 10–20 %. V našich kalkulacích s tímto navýšením již počítáme.

Poptávka

Na poptávku reagujeme vždy co nejrychleji. V případě, že od nás nemáte žádnou odpověď, prosíme ověřte si, že jsme poptávku obdrželi. Pokud s námi běžně spolupracujete a nepotřebujete předběžnou kalkulaci, můžete překlad rovnou objednat na objednavky@prekladex.cz. Zadání spolu s termínem vyhotovení potvrdíme e-mailem.

V poptávce/objednávce nezapomeňte uvést jazykovou kombinaci, termín vyhotovení (pokud potřebujete jiný než standardní) a upřesnění, zda se jedná o objednávku či žádost o kalkulaci.

Příplatky za odbornost

Odborné texty standardně překládáme bez příplatků za odbornost.

Terminologie

Pokud již Vaše firma používá vlastní glosář, prosíme o jeho zaslání – naši překladatelé budou Vaši terminologii dodržovat.

Termíny dodání

Standardní termín je u většiny evropských jazyků 6/7 normostran na 1 den + den zadání a den odevzdání. U exotických a méně obvyklých jazyků bývají termíny individuální. Expresní termín je vždy dle dohody, u velmi krátkých textů neúčtujeme expresní příplatky.

Pokud je Váš projekt rozsáhlý a Vy máte na zpracování omezený čas, je možné vytvořit překladatelský tým, který si sjednotí základní terminologii a bude na překladu Vašeho textu spolupracovat – tento způsob překladu je ovšem vhodný pouze pro určité typy textů.

Kontakt

Otevírací doba PO–PÁ 8:30  – 17:30 

Překladex s.r.o.
Revoluční 724/7 – 4. patro
110 00  Praha 1

IČ: 09167072
DIČ: CZ09167072

Rychlá poptávka


    Údaje označené * jsou povinné.
    Vyplněním údajů a odesláním formuláře souhlasíte s jejich zpracováním a uchováním společností Překladex s.r.o.